Skip to main content

Muajt e Debit kartelës

Paguaj me debit kartelat e Bankës Raiffeisen në POS terminale dhe bëhu pjesë e lojës shpërblyese.

Të gjithë klientët individual të debit kartelave të Bankës Raiffeisen, që gjatë periudhës së kampanjës realizojnë pagesa në POS terminale (në të gjitha POS terminalet e bankave në Kosovë) kualifikohen për lojë shpërblyese. Sa më shumë pagesa që realizoni, aq më shumë mundësi për të fituar njërin nga shpërblimet.

Periudha e kampanjës Shpërblimi
1 – 31 tetor 2022 iPhone 14 Pro

Data e tërheqjes së shpërblimit është 10 nëntor 2022

Periudha e kampanjës Shpërblimi
1 – 30 nëntor 2022 Samsung S22 Ultra

Data e tërheqjes së shpërblimit është 8 dhjetor 2022
 

Periudha e kampanjës Shpërblimi
1 – 31 dhjetor 2022 Udhëtim në vlerë 1,500 €

Data e tërheqjes së shpërblimit është 11 janar 2023

Mënyra e tërhqjes së shpërblimeve

Shpërblimet do të tërhiqen me anë të aplikacionit easypromos, me metodën e rastësisë dhe do të publikohen në faqen zyrtare të bankës Raiffeisen në Facebook. Fituesit do të kontaktohen nga zyrtarët e bankës për të pranuar shpërblimin.Ju inkurajojmë që të realizoni sa më shumë pagesa me debit kartelë në pos terminale që të rrisni gjasat për të fituar njërin nga shpërblimet.