Skip to main content

Një hap përpara

Në listën e gjërave të nevojshme që duhet të kem me vete gjithmonë, më duhet të sigurohem që kam edhe kartelën bankare. Ta mendoj çdo ditë se çfarë kam harruar e çka të marrë me vete, më bën të gjej vetën duke kontrolluar xhepat e çantën për minuta të tërë para se të dal nga shtëpia.

Instalo RaiPay

Duke u përcaktuar për RaiPay, kuletën time digjiitale, përveç që marrë shërbime moderne bankare, i largoj vetës një brengë nga rutina. RaiPay më mundëson që përmes telefonit pa pasur nevojë të kem me vete kartelat Visa ose Mastercard të bëj pagesa në POS terminale pa kontakt.

Paguaj lehtë
Transaksione të shpejta
Pagesa të sigurta
Mjafton të keni një telefon Android dhe një debit apo kredit kartelë të Visa dhe Mastercard
Shkarkoni aplikacionin në Google Play. Përdorni numrin tuaj të telefonit për autentikimin dhe vendosni një PIN për të hapur aplikacionin
Digjitalizoni kartelat duke përdorur NFC ose manualisht dhe vërtetoni digjitalizimin e kartelës me SMS një-përdorimësh
Gati për të paguar! Afroni telefonin tuaj pranë POS terminalit pa kontakt. Kontrolloni ekranin e POS terminalit për të verifikuar statusin final të veprimit

Cilat kartela mund të digjitalizoj në RaiPay?

Në RaiPay mund të digjitalizoni të gjitha kartelat tuaja Visa dhe Mastercard. Thjesht, në momentin kur dëshironi të kryeni një pagesë, zgjedhni në RaiPay kartelën e paracaktuar për pagesa dhe vendosni telefonin afër POS terminalit për të kryer pagesa të sigurta dhe pa kontakt.

Ku mund të paguaj me RaiPay?

Në çdo vend ku mund të paguani me kartela fizike pa kontakt, ju mundësohet edhe pagesa me RaiPay. Për më tepër, të gjitha veprimet që kryhen në RaiPay shfaqen menjëherë në aplikacion që të keni pasqyrë të qartë të shpenzimeve tuaja.

Mëso më shumë rreth aplikacionit

Cilat janë veçoritë tjera të RaiPay?

Tërheqje në bankomat
Shikimi i detajeve të plota të kartelës për pagesa online, njëjtë si në kartelat fizike
Të bllokoni apo çbllokoni kartelat e regjistruara
Aplikacion nën 100 MB
Siguri përmes RASP (Runtime Application Self Protection)
Eksperiencë e lehtë për të naviguar

Pyetjet më të shpeshta

Këtu mund të gjeni përgjigje për pyetjet më të shpeshta.

Ju mund të paguani në të gjitha POS terminalet dhe ATM-at që i mbështesin pagesat me rreze si dhe përkrahin kartelat e brendit VISA ose Master Card si brenda ashtu dhe jashtë vendit.

Gjatë realizimit te pagesës nuk është e domosdoshme të keni kartelën me vete. Pagesat me këtë mënyrë janë të sigurisë së lartë pasi që gjatë realizmit të pagesës
do të përdoret kartela digjitale pra një token i cili është i ndryshëm nga numri i kartelës që e benë të mundur që numri i kartelës të mos shpaloset asnjëherë

Aplikacionin RaiPay mund të gjeni ne Google Play Store ndërsa për hapat e shkarkimit dhe instalimit te aplikacionit mund të referoheni në manual.

Per vlerat deri në 50 Euro mjafton që telefoni të jetë i hapur (unlocked) dhe të afrohet tek POS terminali në mënyrë që pagesa të realizohet me rreze.

Për vlerat mbi 50 deri në 500 Euro telefoni duhet të jetë i hapur (unlocked) dhe të afrohet tek POS terminali në mënyrë që pagesa të realizohet me rreze. Pas leximit të vlerës kërkohet të bëhet verifikimi përmes fjalëkalimit te aplikacionit (të caktuar në fillim) dhe pas verifikimit kërkohet që telefoni të afrohet sërish tek POS terminali për t’u realizuar pagesa.

Qasja në internet nuk është e nevojshme sepse pagesat realizohen përmes tekonlogjise NFC (komunikimit në zonë të afërt).

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, ju duhet të telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038/049 222 222 në mënyrë që të bllokoni kartelën tuaj