Skip to main content

Mirë se vini në Komunitetin Tech4Tech në Bankën Raiffeisen në Kosovë

Komuniteti Tech4Tech në Bankën Raiffeisen në Kosovë përbëhet nga profesionistë të informacionit dhe teknologjisë që punojnë në fusha të ndryshme si Programimi, Sistemet, Bazat e të dhënave, Rrjeti, Cloud, Inxhinieria e softuerit, Integrimi i të dhënave dhe Analitika, Informacioni dhe Siguria Kibernetike, GRC Archer, Analitika e të Dhënave, Modelimi i të dhënave, Inxhinieri e të dhënave etj. Përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe ndarjes së ideve, Komuniteti Tech4Tech ndjek tendencat më të fundit në teknologji përmes metodave agile dhe zhvillon zgjidhje inovative që kontribuojnë në shërbimin e shkëlqyer ndaj klientit. Ju gjithashtu mund të bashkoheni në Komunitetin Tech4Tech për t'u lidhur me individë të të njëjtit mendim!

Rreth nesh

Përmes Komunitetit Tech4Tech, Banka Raiffeisen në Kosovë synon të sigurojë zhvillim dhe inovacion të vazhdueshëm në teknologjinë e bankës, t'u ofrojë punonjësve të saj më shumë mundësi për zhvillim profesional, dhe në të njëjtën kohë një mjedis më të larmishëm mësimor për studentët dhe individët e tjerë në Kosovë që janë të interesuar për teknologjinë.

Në vitin 2022, Banka Raiffeisen në Kosovë kishte rreth 300 punonjës të teknologjisë që punonin në katër departamente të ndryshme të bankës. Ata ishin të angazhuar në disa iniciativa biznesi që kërkonin zhvillime të reja teknologjike dhe zgjidhje inovative për të ofruar përvojë të shkëlqyer ndaj klientit përmes metodave agile. Disa prej punonjësve të teknologjisë ishin të angazhuar drejtpërdrejt në projektet e Raiffeisen Bank International (RBI) ose kanë ndjekur trajnime të ndryshme mbi tendencat më të fundit të zhvillimeve teknologjike.

Prandaj, ideja ishte që të bashkohen të gjithë profesionistët e teknologjisë, në mënyrë që ata të kenë mundësinë të shkëmbejnë njohuritë e tyre, të jenë inovativë dhe për të mbështetur njëri-tjetrin në zhvillimin profesional. Kështu, në qershor të vitit 2022 u organizua “Tech4Tech Week” duke bashkuar punonjës të katër departamenteve: IT, Siguri, Analizë të të Dhënave dhe Qendrën e Kompetencës. Emri "Tech4Tech" u zgjodh për të përfaqësuar profesionistët e teknologjisë së katër departamenteve tona të Bankës Raiffeisen. Aktivitetet e organizuara brenda kësaj jave përfshinin konferenca me ekspertë të grupit RBI, diskutime në panel mbi tema më të fundit dhe të rëndësishme të teknologjisë, aktivitete të tjera mësimore, rituale dhe praktika agile si dhe turne lojërash argëtuese, të cilat u vlerësuan dhe u pëlqyen shumë nga të gjithë pjesëmarrësit. 

Kështu, u vendos që profesionistët e teknologjisë në Raiffeisen Bank të vazhdojnë të bashkëpunojnë brenda një komuniteti, dhe që nga atëherë quhen “Tech4Tech Community”. Përveç kësaj, si një komunitet, ata do të ofrojnë një mjedis më tërheqës për studentët e ndryshëm të teknologjisë që i bashkohen Raiffeisen përmes programeve të praktikës ose Programit RISE, Raiffeisen Internship and Scholarship for Engineers, lloji i parë i këtij programi në Kosovë i prezantuar në vitin 2022.

Çfarë bëjmë

Komuniteti Tech4Tech është duke punuar në katër departamente të Bankës Raiffeisen në Kosovë, të cilat janë të përmendura më poshtë. Duke qenë pjesë e departamenteve të ndryshme, punonjësit e teknologjisë në Bankën Raiffeisen në Kosovë gjithashtu punojnë bashkërisht në shumë projekte biznesi që përfshijnë zhvillime të ndryshme teknologjike dhe zgjidhje inovative për klientët. Këto zhvillime dhe zgjidhje bëhen duke aplikuar metodat më të reja agile brenda kornizave agile dhe, dhe në varësi të llojit të projektit, ato mund të përfshijnë edhe bashkëpunim ndërkombëtar me bankat e rrjetit RBI që operojnë në vende të ndryshme të Evropës.

është një departament i përbërë nga punonjës profesionistë që ofrojnë shërbime në fushën
e Softuerit dhe Inxhinierisë së të Dhënave, DevOps dhe Sigurisë së
Informacionit, në bashkëpunim të ngushtë me zyrën qëndrore në Vjenë si dhe me degët e tjera të rrjetit të Bankës Raiffeisen.

Man using digital tablet psd mockup smart technology

është një departament që fokusohet në qeverisjen e sistemeve teknologjike të Bankës Raiffeisen në Kosovë, mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe funksionalitetin e sistemeve në përgjithësi (sisteme, bazat e të dhënave, rrjetet, cloud,
zhvillimi dhe inxhinieria e softuerit, DevOps).

ofron mbrojtje për sistemet e informacionit dhe asetet e bankës kundër kërcënimeve dhe sulmeve digjitale. Me bashkëpunim të ngushtë me IT & Communications, ne zbatojmë masa të sigurisë dhe monitorojmë vazhdimisht sigurinë e rrjetit për të siguruar një mjedis të sigurt digjital.

është departamenti ku bëhet modelimi i të dhënave, inxhinieria, analiza dhe raportimi. Raportet dhe analizat lejojnë përpunimin e saktë të të dhënave dhe vendimet
strategjike. Ky departament ofron një proces të informuar të vendimmarrjes dhe drejton inovacionin duke përdorur njohuri të nxjerra nga analiza e të dhënave.

Ambienti i punës

Banka Raiffeisen në Kosovë i ofron Komunitetit Tech4Tech një mjedis pune dinamik që nxit inovacionin dhe bashkëpunimin. Ambientet e reja të hapura ofrojnë hapësira  moderne ku anëtarët e komunitetit Tech4Tech mund të takohen, të bashkëpunojnë dhe të shkëmbejnë idetë. Banka ofron gjithashtu orar fleksibël të punës, mënyrën hibride të punës, mundësi të mësimit elektronik duke përfshirë programet e trajnimit dhe mentorimin, sigurimin shëndetësor dhe të jetës, si dhe akses në produktet dhe shërbimet preferenciale të bankës. Punonjësit mund të përdorin kantinën, lojëra bordi dhe dhomën e lojrave. Përveç pajisjeve sportive të cilat janë në dispozicion të punonjësve gjatë ditëve të punës, organizohen edhe seanca sportive të subvencionuara me trajnerë profesionistë.

Aktivitetet Tech4Tech

Komuniteti Tech4Tech fokusohet në nxitjen e bashkëpunimit, mësimit, inovacionit dhe ndërtimit të komunitetit në fushën e teknologjisë. Ne organizojmë evente si "Tech4Tech Week", "Security Awareness Month", and "DevPortal Exchange Event" me ekspertë dhe profesionistë nga fusha e teknologjisë.

Man using digital tablet psd mockup smart technology
Tech4Tech Week

Vitin e kaluar, Banka Raiffeisen në Kosovë organizoi "Tech4Tech Week", duke përfshirë departamentet e IT-së, Sigurisë, Kompetencës dhe departamentin e të Dhënave dhe Analizave, për të treguar përkushtimin e saj ndaj komunitetit të teknologjisë dhe për të theksuar rëndësinë e punës së tyre për t'u bërë institucioni financiar më i rekomanduar. Java ofroi një përvojë të plotë me mësim, shkëmbim dhe argëtim të kombinuar për të gjithë pjesëmarrësit.

Man using digital tablet psd mockup smart technology
Security Awareness Month

"Security Awareness Month", çdo tetor, është pjesë e fushatës sonë vjetore që udhëheqet nga Departamenti i Sigurisë nën komunitetin Tech4Tech. Fushata vë në pah si mund të punojmë së bashku dhe të japim kontributin tonë individual në krijimin e një bote të sigurt në internet dhe mbrojtjen e kompanisë dhe klientëve tanë. Muaji i dedikohet krijimit të burimeve dhe komunikimeve për të biseduar me punonjësit dhe klientët tanë për të qëndruar të sigurt në internet.

Man using digital tablet psd mockup smart technology
DevPortal Exchange Event

"DevPortal Exchange Event" u organizua vitin e kaluar nga Komuniteti Tech4Tech i Bankës Raiffeisen në Kosovë në bashkëpunim me ekspertë të teknologjisë nga Raiffeisen Bank International. Ngjarja kishte për qëllim të bashkonte profesionistët e teknologjisë për të shkëmbyer ide, për të bashkëpunuar dhe për të mësuar rreth teknologjive të avancuara të përdorura nga rrjeti bankar Raiffeisen.

RISE - Raiffeisen Internship and Scholarship for Engineers

Programi RISE është një iniciativë gjithëpërfshirëse që synon të mbështesë liderët e ardhshëm të teknologjisë. Studentëve që po ndjekin karrierë në fushën e teknologjisë së informacionit, ky program u ofron mjete, burime dhe mundësi mentorimi të vlefshme për t'i ndihmuar ata të kenë sukses dhe të kenë një ndikim në botën e teknologjisë. Programi përfshin një praktikë dhe një bursë, duke u ofruar studentëve përvojë praktike dhe mbështetje financiare gjatë zhvillimit të karrierës së tyre në teknologji.

Lajme të ngjashme

Na kontaktoni

Burim Brahimi
People and Transformation Strategy Partner • People, Culture and Learning Department

Florina Lutfiu
People Strategy Partner • People, Culture and Learning Department